Prohlášení o použití cookies

Toto prohlášení o používání cookies se vztahuje na webovou stránku www.archibaldcity.cz, kterou vlastní a provozuje společnost Archibald Net s.r.o. a popisuje, jak používáme osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies a dalších technik včetně pixelů (dále jen jako „cookies“) na našich webových stránkách www.archibaldcity.cz (dále jen jako „stránky“).

Shromažďování osobních údajů

Při vstupu na stránky nebo při prohlížení cílených reklam automaticky sbíráme údaje pomocí souborů cookies.

Typy údajů, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, zahrnují IP adresu, ID používaného zařízení, údaje o prohlédnutých stránkách a o vyhledávání, typ prohlížeče, operační systém, informace o poskytovateli internetu, datum a čas, z jakého URL odkazu byl uživatel přesměrován a údaje o poloze získané na základě používaného zařízení.

Další informace o souborech cookies: Cookies jsou malé textové soubory, které navštívená webová stránka posílá používanému prohlížeči a ty jsou pak uloženy ve Vašem zařízení. Pokud navštívíte naše webové stránky, do Vašeho počítače jsou cookies také umisťovány. Pokud máte ohledně používání souborů cookies ve svém zařízení pochybnosti, můžete si nastavit, aby váš prohlížeč odmítl všechny soubory cookies nebo aby Vás na cookies upozornil, abyste se mohl/a rozhodnout, zda je chcete přijmout. Soubory cookies můžete také ze zařízení vymazat. Pokud se však soubory cookies rozhodnete blokovat nebo smazat, nemusí některé funkce navštívených webových stránek fungovat správně.

Další informace o technice pixel tag: Pixely (také známé jako „web beacons“ nebo „clear gifs“) jsou elektronické soubory, které se obvykle skládají z jednoho pixelu a mohou být vloženy do webové stránky nebo e-mailu, jakým může např. být e-mailový zpravodaj. Pokud používáte naše služby, můžeme pixely použít k umístění nebo rozpoznání cookies ve Vašem zařízení.

Soubory cookies třetích stran: Umístění souborů cookies umožňujeme některým třetím stranám. Pokud máte otázky o tom, o které třetí strany se jedná a jaké cookies tyto strany používají, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Za jakými účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje včetně osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, používáme k následujícím účelům:

  • Poskytování našich webových stránek: Shromážděním údajů prostřednictvím souborů cookies Vám umožňujeme používat naše stránky. Používání cookies za tímto účelem patří mezi naše oprávněné obchodní zájmy.
  • Analýza využívání našich služeb: Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, používáme k analýze toho, jakým způsobem se naše stránky používají, a na základě toho sestavujeme zprávy o využívání našich stránek. Soubory cookies také používáme ke sledování toho, jak používáte naše stránky a ke zlepšování kvality stránek a Vaší uživatelské zkušenosti. Používání cookies za tímto účelem patří mezi naše oprávněné obchodní zájmy.
  • Poskytování cílených reklam: Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, využíváme k plnění našich oprávněných zájmů poskytováním cílené reklamy. Pokud to bude nutné, požádáme před použitím cookies za tímto účelem o předchozí souhlas. Pokud souhlas poskytnete, můžete jej kdykoli odvolat. Proti zpracování svých osobních údajů pro reklamní účely se také můžete kdykoli ohradit.
  • Průzkum trhu: Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies, využíváme k plnění našich oprávněných zájmů za účelem zapojení se do průzkumu trhu (například analýzou segmentace trhu, trendů, preferencí a chování uživatelů nebo průzkumem týkajícím se produktů či služeb nebo efektivity marketingu a reklamy) či vývoje produktu (např. analýzou charakteristik daného segmentu trhu či skupiny zákazníků nebo výkonnosti našich stránek, abychom mohli naše stránky zlepšovat).

Pokud si přejete zrušit používání souborů cookies, které jsou popsány v této části prohlášení a nemáte k dispozici žádný způsob odhlášení (například v nastavení prohlížeče), obraťte se prosím na infoacity@archibald.cz .

Sdílení údajů

  • D-edge:Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společností D-edge se sídlem na adrese 14/16, boulevard Poissonnière 75009 Paris, společností, která provozuje webovou stránku www.d-edge.com.
  • Sdílení údajů se třetími stranami:Vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami, jak to umožňuje zákon a jak je popsáno níže, například s poskytovateli služeb, kteří jednají v našem zastoupení. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme.
  • Příslušné orgány:Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů.

Uchovávání údajů

Existuje rozdíl mezi dočasnými a trvalými soubory cookies. Dočasné cookies trvají pouze do zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mají delší životnost a po zavření prohlížeče nejsou automaticky odstraněny. Snažíme se na stránky umisťovat nebo povolit umístění pouze takových cookies, které mají maximální životnost 5 let. Pouze ve výjimečných případech, například za bezpečnostními účely (např. odhalování podvodů) a pokud je to nezbytně nutné, budou mít cookies delší životnost. Pokud máte otázky o jednotlivých obdobích uchovávání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Otázky nebo stížnosti

Pokud máte otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit některá z práv, která na základě tohoto prohlášení máte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy infoacity@archibald.cz . S otázkami a stížnostmi můžete také kontaktovat příslušný orgán pro ochranu osobních údajů.

Změny v prohlášení

Stejně jako se neustále mění a vyvíjí naše podnikání, také toto prohlášení se může měnit. Pokud se budete chtít o provedených změnách příležitostně informovat, otevřete si prosím čas od času toto prohlášení.

 

Special offers