Prohlášení o ochraně soukromí

Toto prohlášení se vztahuje na webové stránky www.archibaldcity.cz, které vlastní a provozuje společnost Archibald Net s.r.o.. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které poskytujete na našich webových stránkách www.archibaldcity.cz. Dále dokument popisuje Vaše možnosti týkající se přístupu k těmto údajům, jejich aktualizace a toho, jak Vaše osobní údaje používáme.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa Vašeho bydliště;
 • Údaje o platební kartě (typ karty, číslo karty, jméno na kartě, datum expirace a bezpečnostní kód);
 • Informace o pobytu hosta, včetně data příjezdu a odjezdu, speciálních požadavků, preferencí týkajících se služeb (např. preference typu pokoje, druhů zařízení nebo dalších nabízených služeb);
 • Informace, které poskytujete o svých marketingových preferencích, nebo v průzkumech, soutěžích či prostřednictvím propagačních nabídek;

Můžete si vždy vybrat, jaké osobní údaje (pokud nějaké), nám chcete poskytnout. Pokud se však rozhodnete pro neposkytnutí určitých údajů, mohou tím být ovlivněny některé služby.

Údaje, které shromažďujeme automaticky

Během používání našich stránek automaticky shromažďujeme údaje, z nichž některé mohou být osobní. Mezi tyto údaje patří nastavení jazyka, IP adresa, poloha, nastavení zařízení, operační systém zařízení, informace z protokolů událostí, datum a čas použití, požadovaná URL adresa, zpráva o statusu, user agent (informace o verzi prohlížeče), operační systém, výsledek (návštěvník nebo rezervující), historie procházení, číslo rezervace uživatele a typ prohlédnutých dat. Údaje můžeme také automaticky shromažďovat prostřednictvím cookies. Informace o tom, jak používáme soubory cookies naleznete zde.

Za jakými účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • A. Rezervace: Vaše osobní údaje používáme k dokončení a správě rezervace on-line.
 • B. Zákaznický servis: Vaše osobní údaje používáme k poskytování služeb zákazníkům.
 • C. Hodnocení ubytování: Vaše osobní údaje můžeme po skončení Vašeho pobytu použít pro zaslání e-mailu s pozvánkou pro napsání hodnocení ubytování. Vaše hodnocení může pomoci ostatním hostům vybrat si ubytování, které jim nejlépe vyhovuje. Pokud poskytnete hodnocení ubytování, může být Vaše recenze zveřejněna na našich webových stránkách.
 • D. Marketingové účely: Vaše osobní údaje můžeme také použít pro marketingové aktivity tak, jak povoluje zákon. Tam, kde používáme Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, např. v komerčních zpravodajích a v marketingové komunikaci týkající se nových produktů, služeb a dalších nabídek, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat, vždy uvedeme odkaz na odhlášení, který můžete použít, pokud od nás v budoucnu již nechcete dostávat žádné zprávy.
 • E. Další komunikace: Mohou nastat další situace, kdy se s Vámi spojíme pomocí e-mailu, pošty, nebo SMS zprávy, podle toho, jaké kontaktní údaje s námi sdílíte. Může se jednat o následující situace:
  a. Je třeba abychom odpověděli na Vaše požadavky a zpracovali je.
  b. Pokud jste nedokončil/a svoji on-line rezervaci, můžeme Vám zaslat e-mail s připomenutím o pokračování v rezervaci. Věříme, že tato doplňková služba je pro Vás užitečná, protože Vám umožňuje pokračovat v rezervaci, aniž byste musel/a hledat ubytování znovu, nebo znovu vyplňovat všechny rezervační údaje.
  c. Pokud využijete naše služby, můžeme Vám zaslat dotazník nebo Vás vyzvat k ohodnocení své zkušenosti s naší webovou stránkou. Myslíme si, že tato doplňková služba je užitečná pro Vás i pro nás, protože na základě Vaší zpětné vazby budeme moci zlepšovat naše webové stránky.
 • F. Analyzování, zlepšování a výzkum: Osobní údaje používáme k výzkumu a analýzám, které pro nás naším jménem může provádět třetí strana. Výsledky takového výzkumu můžeme v anonymní a souhrnné formě sdílet nebo zpřístupnit třetím stranám. Vaše osobní údaje používáme také pro analytické účely a za účelem zlepšování našich služeb, zkušenosti našich uživatelů a funkčnosti a kvality našich služeb.
 • G. Bezpečnost a odhalování a prevence podvodů: Vaše osobní údaje můžeme použít v případě prevence podvodů a jiných nezákonných nebo nežádoucí aktivit. Tyto údaje využíváme také v případě vyšetřování a odhalování podvodů. Osobní údaje můžeme použít k posouzení možného rizika a bezpečnostním účelům včetně ověřování uživatelů. Za tímto účelem mohou být osobní údaje sdíleny se třetími stranami, jako jsou orgány činné v trestním řízení a externí poradci.
 • H. Právní účely: V některých případech mohou být poskytnuté údaje, které mohou zahrnovat také osobní údaje, použity při řešení právních sporů a stížností, při vyšetřování a dodržování právních předpisů, k uplatňování podmínek smlouvy/smluv nebo k vyhovění požadavkům orgánů činných v trestném řízení tak, jak to vyžaduje zákon.

Pokud použijeme automatizované postupy ke zpracování osobních údajů, které na Vás mají právní dopad nebo významný vliv, zavedeme vhodná opatření k ochraně Vašich práv a svobod včetně práva na lidský zásah.

Právní východiska

 • V případech použití osobních údajů popsaných v bodech A a B vycházíme z plnění smlouvy: Použití Vašich údajů může být nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s námi máte. Pokud například využíváte naše služby k provedení on-line rezervace, Vaše údaje budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vykonat svou povinnost a dokončit rezervaci v rámci plnění smlouvy s Vámi.
 • V případech použití údajů popsaných v bodech C až H vycházíme z oprávněných zájmů: Vaše údaje můžeme použít k oprávněným zájmům, jako je poskytování vhodného obsahu webových stránek, e-mailů a zpravodajů, k vylepšení a propagaci našich produktů, služeb a obsahu našich webových stránek, dále také k administrativním účelům, k odhalování podvodů a právním účelům. Pokud Vaše osobní údaje používáme pro naše oprávněné zájmy, vždy upřednostňujeme Vaše právo na ochranu informací nad našimi zájmy.
 • V případě použití údajů popsaných v bodu H také vycházíme z naší povinnosti dodržovat platné právní předpisy.
 • V případě potřeby požádáme v souladu s platnými zákony o Váš souhlas před tím, než Vaše osobní údaje zpracujeme za účelem přímého marketingu.

Pokud to bude třeba, požádáme Vás v souladu s platnými zákony o Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat e-mail na adresu uvedenou na konci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Pokud chcete vznést námitky proti použití údajů za účely popsanými v bodech C až F a nemáte k dispozici žádný způsob, jak toto použití Vašich údajů zrušit, (například v nastavení prohlížeče), obraťte se prosím na emailovou adresu infoacity@archibald.cz.

Sdílení údajů

 • D-edge:Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společností D-edge se sídlem na adrese 14/16, boulevard Poissonnière 75009 Paris, společností, která provozuje webovou stránku www.d-edge.com.
 • Poskytovatelé služeb třetích stran:Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím poskytovatelů služeb, a to výhradně naším jménem. Toto zpracování bude probíhat za účely jako je zprostředkování plateb pobytů, rozesílání marketingových materiálů, nebo pro analytické podpůrné služby. Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni ujednáním o zachování důvěrnosti a nesmí Vaše osobní údaje používat pro své vlastní ani jakékoli jiné účely.
 • Příslušné orgány:Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů.

Mezinárodní přenos údajů

Přenos osobních údajů, jak je popsán v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, může zahrnovat zámořské převody osobních údajů do zemí, jejichž zákony o ochraně údajů nejsou tak komplexní jako zákony zemí Evropské unie. Pokud to vyžaduje evropské právo, převedeme osobní údaje pouze příjemcům, kteří zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. V těchto situacích uzavřeme smluvní ujednání, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou stále chráněny v souladu s evropskými normami. O kopii těchto ustanovení nás můžete požádat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Bezpečnost

Dodržujeme adekvátní postupy, které zabraňují neoprávněnému přístupu k informacím včetně osobních údajů a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili informace včetně osobních údajů, používáme náležité obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení přístupu k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze oprávněný personál, který s daty pracuje.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud tak bude nutné kvůli poskytování služeb pro Vás, vyhovění platným zákonům, řešení sporů s kteroukoli stranou a pro další účely, které jsou spojeny s naším podnikáním jako je odhalování a prevence podvodů či dalších ilegálních aktivit. Všechny osobní údaje, které uchováváme, podléhají tomuto prohlášení o ochraně soukromí. Pokud máte otázky o specifických obdobích uchovávání určitých typů Vašich osobních údajů, které zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Vaše možnosti a práva

Chceme, abyste měl/a používání svých osobních údajů pod kontrolou. Máte k dispozici tyto možnosti:

 • Můžete nás požádat o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme;
 • můžete nás informovat o jakýchkoli změnách Vašich osobních údajů nebo nás můžete požádat o opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme;
 • v určitých situacích nás můžete požádat o smazání, zablokování nebo omezení zpracování osobních údajů, které o Vás uchováváme, nebo o zamítnutí konkrétních způsobů, jakými používáme Vaše osobní údaje;
 • v určitých situacích nás můžete také požádat o zaslání osobních údajů, které jste nám poskytl/a, třetí straně.

Pokud používáme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo v souladu s platnými zákony tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, máte také právo v souladu s platnými zákony kdykoli vznést námitky proti použití těchto osobních údajů.

Spoléháme se na to, že osobní údaje, které jste poskytl/a jsou úplné, přesné a aktuální. O jakýchkoli změnách nebo nepřesnostech ve Vašich osobních údajích nás prosím neprodleně informujte kontaktováním infoacity@archibald.cz. Vaši žádost zpracujeme v souladu s platnými zákony.

Otázky nebo stížnosti

Pokud máte otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit některá z práv, která na základě tohoto oznámení máte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy infoacity@archibald.cz. S otázkami a stížnostmi můžete také kontaktovat příslušný orgán pro ochranu údajů.

Změny v prohlášení

Stejně jako se neustále mění a vyvíjí naše podnikání, také toto prohlášení se může měnit. Pokud se budete chtít o provedených změnách informovat, toto prohlášení si prosím příležitostně otevřete a znovu přečtěte. Pokud by mělo dojít k podstatným změnám nebo změnám, které budou mít dopad na Vás (např. pokud začneme zpracovávat Vaše osobní údaje za jinými účely, než jaké jsou uvedeny výše), budeme Vás před vstoupením těchto změn v platnost kontaktovat.

 

Special offers